202 намерени резултати

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Областна транспортна схема на Област Видин

Утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема на Област Видин. Разписания на междуселищните автобусни линии, разделени по общини.
Данните са актуални към __15.02.2018г.__

автобус видин маршрут разписание схема транспорт
одобрен
одобрен

Областна транспортна схема – област Габрово

Областна транспортна схема на област Габрово

транспортна схема област Габрово
одобрен

Областна транспортна схема - област Стара Загора

Маршрутни разписания в област Стара Загора

одобрен

Областна транспортна схема - Област Варна

Информация за транспортните линии в Област Варна

инономика транспорт