179 намерени резултата

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Регистър на концесиите

обекти и дейности отдадени на концесия

концесия превозвач регистър на язовирите
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Обшина Пазарджик превоз регистър