1 намерен резултат

избрани теми:
Транспорт 
одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии в Община Трън