1 намерен резултат

избрани теми:
Транспорт 
непроверен

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ОТ НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И СУБСИДИРАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПО ПЛАНИНСКИ И ГРАНИЧНИ РАЙОНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ПРЕЗ 2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ОТ НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И СУБСИДИРАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПО ПЛАНИНСКИ И ГРАНИЧНИ РАЙОНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ПРЕЗ 2018 Г.

 

Моля изчакайте