9 намерени резултати

избрани теми:
Наука и технологии 
одобрен

Списък на съвременни български научни издания

Списъкът съдържа информация за българските научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science.

български издания реферирани и индексирани
одобрен

Списък на научните инфраструктури на Република България, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027

Списък на научните инфраструктури на Република България, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027

научна инфраструктура регистър РМС 214/2016 мон Министерство образованието
одобрен

Речник на термини в информационното общество

общество МТИТС речник термини информационно
одобрен

Регистър на рекламни елементи

Публични регистри на община Първомай

одобрен

Регистър на орг. за колективно у-ние на права по чл. 40 от ЗАПСП

Регистърът на организациите за колективно управление на права се води на основани чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права. В регистъра се вписват актуални данни за състоянието на всички регистрирани дружества за колективно управление на авторски права.

авторски права колективни права
одобрен

Регистър за научната дейност (РНД) – организации

Данни за научни организации, вписани в Регистъра за научната дейност.

научни организации
 

Моля изчакайте