9 намерени резултати

избрани теми:
Наука и технологии 
одобрен

Речник на термини в информационното общество

общество МТИТС речник термини информационно
одобрен

Публичен регистър на колективните инвестиционни схеми

КФН комисия за финансов надзор Колективна инвестиционна схема РМС435/2020
одобрен

Информация за участието на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020

Информация за участието на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020

одобрен

Списък на научните инфраструктури на Република България, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027

Списък на научните инфраструктури на Република България, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027

научна инфраструктура регистър РМС 214/2016 мон Министерство образованието
одобрен

Списък на съвременни български научни издания

Списъкът съдържа информация за българските научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science.

български издания реферирани и индексирани
одобрен

Национален референтен списък

Издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера

национален референтен списък български издания с научно рецензиране
 

Моля изчакайте