568 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен

Данни за бюджета на Община Сандански и разходването му.

Данни за бюджета на Община Сандански

бюджет
одобрен

Данни за бюджета на община Сливен и разходването му

Бюджет на община Сливен за 2016 г. и отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г.

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Чл. 97 и чл. 140, ал. 6 от Закон за публичните финанси.
Данни към 30.06.2016

икономика
одобрен

Бюджет на Община Лясковец

Бюджет на Община Лясковец

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касово изпълнение на бюджета

бюджет разходване
 

Моля изчакайте