572 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА - 01.02.2021

информация плащания себра КЗК
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА

информация плащания себра КЗК
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА

информация плащания себра КЗК
одобрен

График за възлагане на планираните обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2021 г. от Министерството на финансите

Източник на данните е Министерството на финансите.
Обновяване на данните - веднъж годишно през текущата година.
Форматът на предоставяне на информацията е в .csv.
Таблицата съдържа график за възлагане на планираните обществени поръчки за доставки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2021 г. от Министерството на финансите /МФ/. В таблицата е посочен и редът за възлагане на ОП/видът на процедурите.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/, Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции:
МФ – Министерство на финансите;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

МФ обществени поръчки РМС 54/2019 планирани
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА - 21.01.2021

плащания себра КЗК
одобрен
 

Моля изчакайте