357 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен
одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2017 г.

бюджет отчет
одобрен

Тримесечни отчети Община Самоков-IV-то трим. 2018г.

Тримесечни отчети Община Самоков-IV-то трим. 2018г.

одобрен