357 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

График за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на Министерство на финансите през 2020 г.

Източник на данните е Министерството на финансите.

Обновяване на данните се прави веднъж годишно през текущата година.

Форматът на предоставяне на информацията е в .csv.

Таблицата съдържа график за възлагане на планираните обществени поръчки за доставки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2020 г. от Министерството на финансите /МФ/. В таблицата е посочен и редът за възлагане на ОП/видът на процедурите.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции:
МФ – Министерство на финансите;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

МФ обществени поръчки РМС 54/2019
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Отчет на бюджета на община Перущица към 30.06.2017г. с всички приложения

бюджет 2017
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2016 година

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2017 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2015 година

бюджет
 

Моля изчакайте