357 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2013 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2014 година

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касово изпълнение на бюджета

бюджет разходване
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Чл. 97 и чл. 140, ал. 6 от Закон за публичните финанси.
Данни към 30.06.2016

икономика
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета и разходването му община Брусарци

бюджет отчети
одобрен

Данни за бюджета и разходването му - Община Омуртаг

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 31.12.2019 г.

 

Моля изчакайте