4 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването съдържащ:
* Име, адрес/ седалище
* Заповед за оправомощаване №/дата
* Заповед за отнемане на оправомощаване №/дата

ДАМТН заповед средства за измерване РМС 436/2017 отнето оправомощаване
одобрен

Регистър на даренията /2018 год./

Регистър на даренията - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

дарения
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - Община Аврен, Област Варна

бюджет
одобрен

Регистър на даренията /2017 год./

Регистър на даренията - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

дарения
 

Моля изчакайте