9 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица. Актуална информация може да бъде следена на адрес:
http://www.zlataritsa.net/performance.html

бюджет златарица касово изпълнение отчет
 

Моля изчакайте