1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

бюджет община разходване Ямбол