1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Април 2019 г.

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

бюджет община Кула отчет
 

Моля изчакайте