22 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Бизнес статистика

[Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт](http://www.nsi.bg/bg/node/14843/ "Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт")

бизнес статистика нси РМС 103/2015
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (а21) и форма на собственост

дейности лица собственост нси РМС 214/2016 икономически наети трудово правоотношение форма
одобрен
 

Моля изчакайте