22 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансов сектор към 31.12. по статистически райони и области

инвестиции предприятия нси райони области РМС 214/2016 сектор чуждестранни преки нефинансов
одобрен

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансов сектор към 31.12. по икономически дейности КИД-2008 (A38)

дейности инвестиции нси РМС 214/2016 сектор чуждестранни преки нефинансов икономически
одобрен
одобрен

Средна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (а21) и форма на собственост

Средна годишна заплата на наетите лица по служебно и трудово правоотношение по икономически дейности и сектори

дейности лица собственост РМС 214/2016 икономически средна брутна заплата наети трудово служебно правоотношение форма
одобрен

Сборен отчет за приходите и разходите на сдруженията и фондациите

отчет приходи разходи сдружения нси сборен РМС 214/2016 фондации
одобрен

Сборен отчет за доходите на пенсионноосигурителните дружества

дружества отчет нси сборен РМС 214/2016 доходи пенсионноосигурителни
 

Моля изчакайте