22 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен
одобрен

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (а21) и форма на собственост

дейности лица собственост нси РМС 214/2016 икономически наети трудово правоотношение форма
одобрен

Средна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (а21) и форма на собственост

Средна годишна заплата на наетите лица по служебно и трудово правоотношение по икономически дейности и сектори

дейности лица собственост РМС 214/2016 икономически средна брутна заплата наети трудово служебно правоотношение форма
одобрен

Сборен баланс на пенсионноосигурителните дружества към 31.12

баланс дружества нси сборен РМС 214/2016 пенсионноосигурителни
одобрен

Сборен отчет за доходите на пенсионноосигурителните дружества

дружества отчет нси сборен РМС 214/2016 доходи пенсионноосигурителни
 

Моля изчакайте