17 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Община Самуил - Регистър ПУП

Община Самуил - Регистър ПУП

одобрен
одобрен
одобрен

Община Самуил - Годишен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на РА към ДФ Земеделие за 2019

Община Самуил - Годишен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие за 2019