19 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Смолян

бюджет изпълнение касово община регистър смолян РМС 54/2019
одобрен

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА- ЗА 2018 г.

одобрен
одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян към 30.06.2018 г.