1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
избрани етикети:
икономика 
одобрен

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Смолян

икономика