13 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета и отчета за сметките за средства от европейския съюз на община Грамада и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.

бюджет 2016
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада към 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.

бюджет2017
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада към 30.09.2017 г.

отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.09.2017 г.

бюджет