1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
избрани етикети:
бюджет 2016 
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета и отчета за сметките за средства от европейския съюз на община Грамада и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.

бюджет 2016