4 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Данните са извлечени от отчета на община Вълчедръм предаден в Министерството на финансите

финанси