3 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му - Община Омуртаг

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 31.12.2019 г.

одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета и разходването му към 31.12.2016, 2017, 2018 г. в Община Омуртаг

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг през 2019 г.