2 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

ОБЯВА за рехабилитация на пътна инфраструктура

„Пристанище Бургас”ЕАД на основание чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП обявява покана към потенциални кандидати за изпълнение на обект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура от 3-то до 14-то корабно място- главна пътна мрежа- пристанищен терминал”Бургас изток 1”.

икономика
одобрен

ОБЯВА за доставка на греси и специални течности

„Пристанище Бургас” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска (частна) поръчка „Доставка на греси и специални течности” по приложената спецификация при задължителни условия.

икономика