5 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г.
одобрен

Регистър на минималните и държавните помощи

Регистър на минималните и държавните помощи

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост