665 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за ІV - то тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за четвърто тримесечие на 2019 г.

одобрен