588 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджет

Отчетни даннни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

икономика
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2015 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2013 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2014 година

бюджет