692 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити Община Кубрат

бюджет второстепенни кредити Кубрат разпоредители списък
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на получените дарения при Община Кубрат

дарения Кубрат регистър
одобрен
одобрен

Списък второстепенни разпоредители с бюджета - Община Аксаково

Списък второстепенни разпоредители с бюджета - Община Аксаково за 2017г.

бюджета
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Белослав

бюджет
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016

бюджет