639 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 7

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 7

бюджет2017
одобрен

бюджет 2017 г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.01.2017г.

бюджет2017
одобрен
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 година на Община Братя Даскалови

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 година на Община Братя Даскалови

бюджет
одобрен

Данни за бюджет-Община Перущица

Касово изпълнение на бюджет към 31.12.2016г.

бюджет 2016
одобрен

Бюджет и финанси

бюджет на Община Ардино