592 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета на Община Иваново и разходването му 2016 г

бюджет
одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

икономика
одобрен

Регистър на технически паспорти на сгради

Регистър на технически паспорти на сгради

икономика
одобрен
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО. Данни за бюджета и разходването му

одобрен

Регистър на язовирите - Област Варна

Регистър на язовирите разположени на територията на Област Варна

икономика правителство