3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Регистър на даренията /2017 год./

Регистър на даренията - Община Аврен, Област Варна /2017 год./

дарения
одобрен

Регистър на даренията /2018 год./

Регистър на даренията - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

дарения
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - Община Аврен, Област Варна

бюджет