31 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2017 г.

бюджет
одобрен
одобрен
одобрен

Годишен отчет за изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2016 г.

Годишен отчет за изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2016 г.

бюджет отчет