596 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

общинска собственост
одобрен
одобрен

Годишен отчет 2017 година

Годишен отчет на Община Айтос за 2017 година

отчет
одобрен

Годишен отчет за изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2016 г.

Годишен отчет за изпълнение на бюджета, сметките за чужди средства и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2016 г.

бюджет отчет