596 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен
одобрен

Годишен финансов отчет на Община Маджарово за 2018г.

Годишен финансов отчет на Община Маджарово за 2018г.

одобрен

Годишни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1208

агенция бенефициент биологично земеделие бюджет бюджетна дмп дф ебк европейски изпълнение касово класификация кохезионен международни национален програми разплащателна средства структурни съюз фондове чужди