15 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

финанси
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - община първомай

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

икономика