14 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Фирми на територията на Община Кричим

Фирми Кричим

дейности икономика развитие
одобрен
одобрен

Регистър частна общинска собственост

Частна общинска собственост

икономика
одобрен

Регистър частна общинска собственост

Частна общинска собственост

икономика
одобрен

Регистър публична общинска собственост

Регистър публична общинска собственост

икономика
одобрен

Регистър публична общинска собственост

Публична общинска собственост

икономика развитие