3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Белослав

бюджет
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016

бюджет
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белослав за първо полугодие 2017

бюджет