3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета на община Крумовград за 2017

Бюджет на община Крумовград за 2017 година

бюджет2017
одобрен

Данни за бюджета на община Крумовград за 2016

Бюджет на община Крумовград за 2016 година

бюджет 2016
одобрен

Регистри - общинска собственост

регистър на отдадените под наем земи; регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост;
регистър на общинските предприятия

икономика