3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета на Община Кубрат и разходването му

бюджет Кубрат приход разпоредител разход
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити Община Кубрат

бюджет второстепенни кредити Кубрат разпоредители списък
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на получените дарения при Община Кубрат

дарения Кубрат регистър