3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2017 година

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2016 година

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2017 година

бюджет