3 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Търговски дружества с общинско участие

икономика
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование на предприятието № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие. Предмет на дейност на предприятието Органи на управление на предприятието Брой заети лица по щатно разписание Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество - акт за общинска собственост
№ и дата

икономика
одобрен