1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО. Данни за бюджета и разходването му