2 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета и разходването му към 31.12.2016, 2017, 2018 г. в Община Омуртаг

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг през 2019 г.