3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен
одобрен

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 7

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 7

бюджет2017
одобрен

отчет за изпълнение на бюджета Община Пловдив м.01 2016

отчет за изпълнение на бюджета Община Пловдив м.01 2016

бюджет 2016 икономика