1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми през 2018г.