3 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Регистър на даренията

Регистър за даренията в община Лясковец

бюджет дарения
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в община Лясковец

бюджет второстепенни разпоредители
одобрен

Бюджет на Община Лясковец

Бюджет на Община Лясковец

бюджет