694 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за ІV - то тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за четвърто тримесечие на 2019 г.

одобрен
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019