692 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители - бюджет за 2019 г.

Списък на второстепенните разпоредители - бюджет за 2019 г.

Списък на второстепенните разпоредители - бюджет за 2019 г.
одобрен

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година
одобрен

Община Самуил - Регистър ПУП

Община Самуил - Регистър ПУП

одобрен
одобрен
одобрен

Община Самуил - Годишен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на РА към ДФ Земеделие за 2019

Община Самуил - Годишен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие за 2019